Nie traćmy czasu na bezrobociu!

Brak pracy nie musi być czasem straconym i zaprzepaszczonym. Bycie bezrobotnym to nie stała pozycja a tymczasowy status. Warto ten okres przeznaczyć na rozwijanie zainteresowań i pasji oraz dokształcanie umiejętności. Można zapisać się na różnorodne kursy, które mogą okazać się wartościowym doświadczeniem oraz zwiększą nasze możliwości na dostanie wymarzonej pracy. Dobrym pomysłem jest także nauka języków obcych, na które w codziennym trybie pracy nie zawsze był czas. Rozwinięcie naszych umiejętności oraz nabycie nowych mogą okazać się atutem w przyszłej pracy. Nieznane dotąd programy komputerowe, dodatkowe kursy i znajomość języków obcych podnoszą naszą wartość na rynku pracy.
Praca wykonana przez źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

0 komentarzy

Nie mam etatu – odcinek 4

jednak tylko i wyłącznie przez najbliższe trzy lata po przejściu na emeryturę. Odziedziczone środki są przelewane na konto spadkobiercy w jego otwartym funduszu emerytalnym. O wypłatę środków z funduszu emerytalnego po zmarłej osobie mogą się ubiegać zarówno małżonek jak i osoby wskazane przez tę osobę w specjalnym oświadczeniu złożonym w otwartym funduszu emerytalnym, spadkobiercy ustawowi tejże osoby, jeżeli nie wskazała ona w oświadczeniu osób uprawnionych do dziedziczenia. Spadkobiercy muszą równocześnie dopełnić kilku formalności, między innymi złożyć wniosek do otwartego funduszu emerytalnego, do którego należał spadkobierca.
Praca wykonana przez źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

0 komentarzy

Nie mam etatu – odcinek 3

Osoby urodzone po trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym roku miały obowiązek zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia nowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,od rozpoczęcia pracy na zlecenie, czy też rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności. Tylko i wyłącznie osoby utrzymujące się z umów o dzieło nie musiały przystępować do otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli zarówno mąż jak i żona należą do wspólnego funduszu emerytalnego to zarówno jedno jak i drugie będą dziedziczyli środki.
Praca wykonana przez źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

0 komentarzy

Nie mam etatu – odcinek 2

Zatem część składki emerytalnej musi być automatycznie przekazywana równocześnie na nasze konto w otwartym funduszu emerytalnym musi być automatycznie przekazywane na nasze konto równocześnie na nasz otwarty fundusz emerytalny. Procentowo będzie to taka sama składka jak przy umowie o pracę. Zatem wysokość środków na naszym koncie w otwartym funduszu emerytalnym będzie zależeć tylko i wyłącznie od tego, ile dokładnie zarobimy na umowie zlecenie. Natomiast to czy musieliśmy przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego czy też nie podlega dyskusji bowiem był to nasz obowiązek.
Praca wykonana przez źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

0 komentarzy

Nie mam etatu – odcinek 1

Mamy ponad trzydzieści pięć lat, od kilku lat pracujemy tylko na umowę zlecenie,wcześniej pracowaliśmy na pełnym etacie jednak w wyniku redukcji etatów zostaliśmy zwolnieni. Zastanawiamy się czy lepiej pozostać w otwartym funduszu emerytalnym,skoro nie mamy widoków na stałą etatową pracę, może w ogóle nie powinniśmy przystępować do otwartego funduszu emerytalnego. W takim przypadku nasze wątpliwości są zupełnie nieuzasadnione,pracodawca musi od naszego zlecenia odprowadzić składkę emerytalną,tylko i wyłącznie chorobowa jest dobrowolna.
Praca wykonana przez źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

0 komentarzy

Fala zwolnień nauczycieli – część 2

Przyczyną redukcji etatów w szkołach jest niż demograficzny i likwidowanie klas a czasami nawet szkół. Powodem są też oszczędności w samorządach. Niżowi demograficznego zaś towarzyszy coraz więcej nauczycieli na rynku pracy. Szacuje się, że w samym województwie małopolskim przybędzie 1500 bezrobotnych nauczycieli, zaś 3000 będzie miało zmniejszoną ilość godzin. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa jednak, że znaczna część nauczycieli przejdzie na emeryturę lub dostanie angaż w niepublicznych szkołach. Innego zdania jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, który twierdzi, że większość zwolnionych osób wybierze pracę za granicą.

Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Fala zwolnień nauczycieli – część 1

Według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego w sierpniu straci pracę około 8 tysięcy nauczycieli. Więcej zaś będzie miało znaczne okrojony wymiar lekcyjny. Dokładna liczba nie jest znana, ponieważ nauczyciele mogą wziąć urlopy zdrowotne lub odwołać się z decyzją o zwolnieniu do sądu pracy. O swoim przyszłym zatrudnieniu nauczyciele dowiadują się już w maju, kiedy uczniowie otrzymują świadectwa. Nauczyciele mają bowiem prawo do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zagrożeni utratą pracy są szczególnie nauczyciele uczący w szkołach ponad gimnazjalnych.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/

Stres organizacyjny – część 4

Przykładem mogą być wysokie wymagania pracodawców i niewielki zakres kontroli. Pracownik ma do wykonania trudne i pracochłonne zadania przy jednoczesnym braku swobody. Wówczas dochodzi do nierozładowania napięcia, co przyczynia się do lęków, niepokoju oraz depresji.
Następstwa stresu organizacyjnego
Zauważono, że występują trzy kategorie następstw stresu zawodowego:
- reakcje     fizjologiczne – wzrost tętna, wzrost ciśnienia krwi
- reakcje     psychologiczne – apatia, lęk, niska samoocena
- reakcje     behawioralne – zaniżona efektywność pracy, brak chęci do     działania, większa ilość wypalanych papierosów
- wypalenie     zawodowe.
Źródło:

http://praca.gratka.pl/porady-dla-szukajacych-pracy/